Podane ceny, są cenami netto.

Jeśli dokonujesz wynajmu po raz pierwszy. Na każdy produkt, którego cena rynkowa przekracza 3000zł, obowiązuję Cię kaucja w wysokości 35%

Odbiór sprzętu pod adresem: Stańczyka 22, 30-126 Kraków